send link to app

Vietnamese English Audio BibleDesarrollador VGM
3.99 usd

Kinh Thánh Việt Audio Offline là ứng dụng dạng sách kinh thánh. Ứng dụng tập hợp cả Tân Ước và Cựu Ước rất thuận lợi cho việc đọc, tra cứu, học tập. Với ứng dụng Kinh Thánh Việt , người dùng có thể dễ dàng đọc/ lưu các chương đoạn yêu thích trong kinh thánh, liệt kê danh sách các trang đã đọc giúp quản lý việc đọc sách.Ngoài ra người dùng có thể nghe audio thay vì đọc 66 chương kinh thánh mà không cần kết nối internet.Tính năng:+ Đọc kinh thánh offline+ Nghe kinh thánh offline+ Thay đổi lý lịch+ Thay đổi kích thước chữ
The iOS(iPhone/iPad) version is as following:https://itunes.apple.com/us/app/thanh-kinh-thanh-bang-tieng/id760294922?ls=1&mt=8